Înmânarea trofeelor pentru primele 10 Stațiuni Balneare din topul realizat de Asociația Română de Balneologie a fost însoțită de o motivație prin care au fost punctate elementele de diferențiere.

Scopul acestui top este unul de a promova cercetarea științifică asupra resurselor naturale terapeutice și de a genera dialogul și competitivitatea constructivă la nivelul stațiunilor balneare din care să rezulte progresul acestora.

 

Citește mai departe...

Turismul balnear a înregistrat creşteri atât din punct de vedere al investiţiilor, cât şi al numărului de turişti, după cum a declarat preşedintele Organizaţiei Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR), Nicu Rădulescu.

Tot dansul a subliniat într-un interviu că "pentru anul în curs este prevăzută finalizarea unor investiţii mai mari la Băile Olăneşti, Vatra Dornei, Amara, dar şi în alte staţiuni se vor face în continuare modernizări şi investiţii noi destinate schimbării unor echipamente şi dotări. Avem în vedere şi o creştere a acţiunilor de promovare, în plan intern şi extern pentru a atrage turişti către staţiunile balneare. În toate acţiunile noastre, avem nevoie de colaborarea cu alte instituţii ale statului, cu sectorul privat şi cu autorităţile locale".

 

Citește mai departe...

Lacul Techirghiol, situat pe țărmul Mării Negre, între localitățile Techirghiol, Eforie Nord și Eforie Sud, este cel mai întins lac salin din România, cu lungimea de 7.500 m, adâncimea de maximum 9 m și salinitatea de peste 90 g/l. Fauna nevertebratelor ce populează lacul Techirghiol este dominată de crustaceul Artemia salina, care împreună cu alga Cladophora cristalina furnizează materia primă pentru producerea nămolului sapropelic cu componenți minerali activi care îi dau o valoare terapeutică deosebită. Nămolul se află sub formă sedimentată pe fundul lacului, în anumite zone ale acestuia, pe o arie totală de aproximativ 98 ha, într-un strat cu o grosime de cca 0,6 m. Nămolul se folosește încălzit pentru diverse proceduri: împachetări, cataplasme și în amestec cu apa sărată din lac, pentru băi la cadă. Modul de aplicare constă în împachetări parțiale cu nămol cald, de 45 — 50°, timp de 20-30 minute (eventual cu masaj), sau oncțiuni, care pot fi parțiale sau complete, cu nămol rece și expunere la soare (metoda egipteană).

Citește mai departe...

Băile Olăneşti are doi factori naturali de cură: factorul climatic si factorul hidromineral, constituit din apele minerale. În urma cercetărilor s-a constatat că biostressurile climatice în Olăneşti au valori mici ceea ce face ca bioclimatul staţiunii să fie mai puţin solicitant asupra organismului , fiind un bioclimat sedativ favorabil in tot cursul anului. Altitudinea, zona cu dealuri si paduri justifică calitățile sedative ale stațiunii.


Băile Olăneşti ocupa primul loc, printre staţiunile balneoclimatice din România în ceea ce priveşte numarul de izvoare, debitul total zilnic al acestora , ca şi varietatea compoziţiei şi a concentraţiei apelor minerale. În staţiune se gasesc peste 35 surse hidrominerale , un număr de 15 fiind captate pentru cura internă ( crenoterapie ) . Două izvoare minerale şi patru sonde cu apă minerală sunt folosite pentru cura externa ( balneaţie).

Citește mai departe...

Băile Govora este una din cele mai bogate staţiuni din România şi Europa în apele iodurate şi bromurate de origine organică, iar factori naturali de cura sunt: ape minerale de mare concentraţie iodurate şi bromurate, sulfuroase, hipertone; ape sulfuroase, hipertone; ape bicarbonate, sulfuroase,sodice, calcice hipone; ape minerale pentru crenoterapie; climat continental cu influenţă mediteraneană, umiditate relativ constantă, temperaturi fără valori extreme şi uşoara încărcare cu polenuri.


Patologia respiratorie a atins cote alarmante începand cu 2010, mai ales în rândul copiilor. Prin calitatea aerului şi a apelor minerale folosite prin inhaloterapie staţiunea oferă o alternativă terapeutică. În baza de tratament se efectuează proceduri de inhaloterapie ( ultrasonoaerosoli, inhalaţii, pulverizaţii), proceduri de bronhodilataţie, urmate de cura de teren pe trasee stabilite, kinetoterapie şi hidrokinetoterapie.

Citește mai departe...

Staţiunea Balneoclimaterică Băile Tuşnad, denumită şi "Perla Ardealului", este situată în partea sudică a Depresiunii Ciucului, la o altitudine de 650 m, între Munţii Harghita şi Bodoc, într-un frumos defileu al Oltului. Temperatura medie anuală este de 8°C ( iulie 17,5°C, ianuarie -7°C), cu ierni reci şi nebulozitate redusă.

Zona a devenit cunoscută în urma vindecării miraculoase a unui fiu de cioban ceea ce a atras atenţia asupra apelor cu efect curativ din zonă. Despre izvoarele de ape minerale cu efecte curative din zona staţiunii Băile Tuşnad se menţionează încă din secolul al XVIII-lea. Staţiunea a fost distrusă în timpul revoluţiei din 1849, ulterior fiind reconstruită,  pentru ca apoi în anul 1861 să fie cunoscută sub numele de Băile Tuşnad, iar în anul 1968, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri, Băile Tuşnad devine oraş.

Citește mai departe...

Supranumită ca o metaforă, “marea Sibiului” , staţiunea este vizitată anual de mii de turişti care vin să se trateze cu apele sărate concentrate şi nămolul sapropelic sau să se bucure de cadrul natural ori de posibilităţile de agrement pe care le oferă.

Cele mai concentrate  ape cloruro-sodice, nămoluri puternic mineralizate şi topoclimatul sedativ sunt factori naturali deosebit de prielnici pentru regenerarea forţelor psihice şi fizice.

Scurt istoric al staţiunii

Dezvoltarea așezării Ocna Sibiului a fost legată de exploatarea sării care era extrasă încă de pe vremea dacilor și romanilor.

Citește mai departe...

Staţiunea Bazna este atestată documentar din anul 1302. Ulterior descoperirii zăcămintelor de gaze din 1761 s-au descoperit şi apele minerale. Factorii naturali terapeuti specifici zonei sunt apele minerale sărate - iodurate, nămolul de Bazna, sarea de Bazna, clima continentală.

Citește mai departe...

Compania Arbor Tours SRL şi-a propus renovarea Bailor Csiszar şi reintroducerea acestui complex Balneo turistic în circuitul turistic balnear.

Zona Băii Balvanyos este o zonă vulcanică, datorită căreia există numeroase izvoare minerale și gaze naturale, cu efecte diferite, benefice asupra sanatatii. Balvanyos este zonă turistică veche, tradițional populară. Oamenii folosesc din vremurile vechi izvoarele lor de apă minerală, care sunt cuprinse în piscine de lemn, ca apă terapeutică. Cu mai mult de un secol înainte, locuitorii din împrejurimi au vizitat Băile Csiszar și Peștera Puturoasă cu caii și căruțele.

Cea mai frumoasă parte a Băilor Bálványos, o renumită baie de apă minerală o reprezintă Băile Csiszar, care este alcătuită din 7 bazine pentru baie, 8 izvoare de apă minerala, o mofetă-sulf, clădiri cu destinaţie turistică. Acestea sunt situate în mijlocul pădurii şi au căi de acces.

Citește mai departe...