Curs postuniversitar

 

Balneoterapia și Balneologia moleculară

23.11-24.11.2023

 
Medicina balneară împreună cu medicina fizică joacă un rol important în profilaxia și tratamentul de recuperare a multor afecțiuni cronice. Eco-sistemul balnear folosit în această ramură a medicinii reprezintă un spațiu privilegiat tocmai prin bogăția și varietatea resurselor de care dispune (ape minerale naturale, gaz mofetic, solfatare, peloizi, climă, microclimat de salină și talasoterapie). Inițial cursul se va desfășura sub forma unor noțiuni teoretice, exemple de tehnici practice , dar și noțiuni și studii actuale privind cercetarea mecanismelor biologice a acestor factori naturali terapeutici.
însușite - Eficienţa tratamentelor balneare, atuurile curei balneare, importanţa cercetării factorilor naturali terapeutici, resursele balneare din România, cura balneară în centrul valorilor prevenției primare, secundare sau terțiare
curs pu balneoterapie